VCA-diploma en een betaalde baan voor statushouders

oktober 2019

Voor het eerst in Zuid-Limburg hebben statushouders na een cursus in het Arabisch het VCA-diploma behaald. Van de zeven geslaagde cursisten hebben er inmiddels zes een baan. De zevende kandidaat voert gesprekken met een werkgever.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is veelal vereist in de sectoren bouw en techniek. Het diploma is tien jaar geldig en geldt als bewijs dat de houder op de hoogte is van de veiligheidseisen. Het komt de veiligheid op de werkvloer ten goede als veel werknemers het VCA-diploma hebben en wordt daarom vaak door werkgevers als eis gesteld.

Ondanks dat de statushouders een inburgeringscursus achter de rug hebben en de Nederlandse taal redelijk beheersen is gebleken dat ze het soms moeilijk vinden om een cursus in het Nederlands te volgen. Daardoor is de kans aanzienlijk kleiner dat ze een diploma of een certificaat halen, terwijl zo’n certificaat juist wel hun kansen op werk vergroot.  Daarom is er voor gekozen om de cursus in het Arabisch te geven om de kans op succes te vergroten. “En dat is gebleken,” zegt wethouder Kim Schmitz (Minderhedenbeleid) verheugd. “Met name de Arabische leerstof zorgt voor zelfvertrouwen.” Toch werd er tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan het Nederlands want dat is de taal die op de werkvloer gebruikt wordt.

Voor wethouder Felix van Ballegooij (Sociale Zaken) staat vast dat deze aanpak navolging verdient. “Statushouders staan nog te vaak onnodig aan de kant. Met deze startkwalificatie neemt de kans op werk zichtbaar toe en kunnen onze nieuwe inwoners volwaardig meedoen in onze samenleving. Dit college maakt duidelijk de keuze voor het bieden van kansen aan kwetsbare groepen en dat werpt zijn vruchten af. Ik word erg blij van dit resultaat.”

De kandidaten hebben een maand voordat de lessen startten het cursusmateriaal gekregen. Daarna hebben ze vier cursusavonden gevolgd in het Participatiehuis in Sittard en vervolgens is het examen afgenomen. Tijdens de lessen was er een Arabisch-Nederlands taaldocent aanwezig.

Na het examen konden ze dankzij bemiddeling van het Werkgeversservicepunt direct aan het werk of hun werk behouden omdat zij nu beschikken over het vereiste VCA certificaat. De kandidaten zijn in verschillende beroepen aan de slag gegaan waaronder als tegelzetter, lasser en monteur.

bron: https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws_en_persberichten/September_2019/VCA_diploma_en_een_betaalde_baan_voor_statushouders